Renovatie

Wat kan Arnold van der Burg Tuinverzorging voor u betekenen?Beplanting vernieuwen

  • Een aanvulling van de beplanting
  • Een nieuw beplantingsplan maken en uitvoering daarvan
  • Een grondanalyse laten maken
  • Een advies ten aanzien van verbetering van de bodemstructuur
  • Het aanleggen van een buitenkraan
  • Reparaties aan of plaatsen van schuttingen, vlonders of beschoeiing

Afvoer tuinafval

Ik kan het afvalmateriaal voor u bundelen en afvoeren met een aanhanger die ik ter beschikking heb. Als u een compostbak of composthoop heeft kan ik het verteerbare materiaal klein maken.

 

Specialist in tuinonderhoud